Vill ditt företag fokusera på att leverera varor och tjänster till era kunder istället för att administrera?

Vi erbjuder anpassade redovisningstjänster utefter företagets behov och önskemål.
Vi kan hjälpa er med allt från enklare avstämningar, bokslut eller momsberäkningar till en helhetslösning där hela redovisningen, inklusive lönehantering, deklarationer och bokslut sköts av våra medarbetare.

Vi erbjuder även stöd med upprättande av administrativa rutiner så att företaget får effektiva flöden av information, vilket leder till mindre arbete och bättre kontroll över företagets ekonomi.

Vi kan bl a erbjuda följande tjänster:

  • Löpande bokföring
  • Kundfakturor
  • Leverantörsfakturor
  • Löneadministration
  • Bokslut, deklarationer
  • Årsredovisningar
  • Kassaflödesanalyser
  • Nyckeltalsanalyser
  • Budget och prognoser
  • Utredningar och analyser