Redovisningsbyrå i Jönköping

Redovisningen ger er beslutsunderlag som hjälper dig att styra och överblicka företaget. Du får full kontroll på verksamhetens löpande ekonomiska utveckling.
Vi sköter allt från löpande bokföring och lönehantering till upprättande av bokslut och årsredovisningar. Vi kan också hjälpa dig att bygga upp administrativa rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter.
Vi hjälper alla typer av företag, oavsett om du driver din verksamhet som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.

Vi kan bl a erbjuda följande tjänster:

  • Löpande bokföring
  • Kundfakturor
  • Leverantörsfakturor
  • Löneadministration
  • Bokslut, deklarationer
  • Årsredovisningar
  • Kassaflödesanalyser
  • Nyckeltalsanalyser
  • Budget och prognoser
  • Utredningar och analyser